ฝนหลวงฯเฝ้าระวังสภาพอากาศลุยทำฝนช่วยพื้นที่การเกษตรและพื้นที่น้ำใช้ไม่เพียงพอ

วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโกนเซินทำให้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ได้รับปริมาณน้ำฝนในปริมาณมากจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ แต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังได้รับปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอเนื่องจากพายุโกนเซินไม่ได้มีการเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงและมีแนวโน้มที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่นและกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในที่สุด ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับเหล่าทัพฯ ยังคงตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 13 หน่วยฯ ทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำ ในขณะเดียวกันได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการทำฝนในพื้นที่ที่มีฝนตกเพียงพออยู่แล้ว ในส่วนของผลการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวานนี้ (12 ก.ย.64) ได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 1 หน่วยปฏิบัติการ ทำให้มีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตรบางส่วนของ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

​สำหรับจากแผนที่อากาศผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา ณ เวลา 01.00 น. พบว่าร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องมรสุมมีแนวโน้มที่จะพัดผ่านจากภาคเหนือไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงได้พัดไปทางพายุดีเปรสชั่นที่สลายตัวมาจากพายุโซนร้อนโกนเซินโดยเคลื่อนตัวช้าๆ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนยังคงอยู่ ส่งผลให้ในวันนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยจะเกิดฝนตกโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากแล้วถึง 27 จังหวัดทั่วประเทศ จึงอยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

​ทั้งนี้ ในช่วงเช้าสภาพอากาศยังคงไม่เข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง และมี 1 หน่วยปฏิบัติการที่ไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้ คือ หน่วยปฏิบัติการฯ จ.สงขลา เนื่องจากเครื่องบินกองทัพอากาศตรวจซ่อมพิเศษประจำสัปดาห์ จึงขอติดตามสภาพอากาศต่อไปหากสภาพอากาศเข้าเงื่อนไขจะทำการขึ้นบินปฏิบัติการในทันที โดยพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ยังสามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-5100 สุดท้ายนี้ ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานโครงการประกวดบทความ ในหัวข้อ “ในหลวง ร.9 ในความทรงจำ” โดยเล่าเรื่องราว ประสบการณ์ ความรู้สึกประทับใจในความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 กันยายน 2564 ทาง Inbox เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow