กรมรบพิเศษที่1ค่ายวชิราลงกรณ์นำกำลังพลบริจาคโลหิตฝ่าวิกฤติโควิดตามโครงการ“กองทัพบกบริจาคโลหิตจิตอาสาเพื่อชาติ”

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 พ.อ.เสด็จ อาคะจักร ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิลาลงกรณ์ พลร่มป่าหวาย จ.ลพบุรี นำกำลังพล ในหน่วยขึ้นตรง ภายในค่ายวชิลาลงกรณ์ ซึ่งได้ผ่านคัดกรองจากหน่วยแล้วว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างการแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นผู้เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด 19 จำนวนกว่า 70 นาย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ กองทัพบก บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ ” ณ อาคารเอนกประสงค์ ด้านหลังกองบัญชาการ กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายวชิลาลงกรณ์ เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย ตามมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด 19 ให้กับสภากาชาดไทย สำหรับใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งอยู่ใน ภาวะขาดแคลนโลหิต เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ทำให้มีผู้บริจาคลดน้อยลง ทำให้โลหิตสำรองมีไม่เพียงพอ

โดยมี ทีมแพทย์ พยาบาล จากสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาคอยอำนวยความสะดวก และให้บริการรับบริจาคโลหิตจากกำลังพล โดยมีการตรวจคัดกรองซักประวัติผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างกำลังพลที่มารอบริจาคโลหิต “Social Distancing” เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกคน และเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตจากการรักษาพยาบาล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลน จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ระลอกใหม่ ตามนโยบายของกองทัพบก โดยมีโลหิตที่ได้ จำนวน 79 ยูนิต รวม 24,800ซีซี โดยโลหิตที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับธนาคารเลือด สำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow