โคราชผงะ!ญาติอสม.ติดเชื้อปิด2หมู่บ้านอ.ห้วยแถลงป้องกันโควิดลุกลาม

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ก.ย.64 ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จ.นครราชสีมา นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะรอง ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 135/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ระเบียบวาระการดำเนิน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นพ.วิญญู รองนายแพทย์ สสจ.นครราชสีมา ชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของ จ.นครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 109 ราย สอบสวนโรคเป็นผู้ป่วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 19 ราย เป็นผู้ป่วยเดินทางมารักษา 1 ราย และการสัมผัสผู้ป่วย 89 ราย ยอดรวมผู้ป่วยสะสม 21,087 ราย รักษาหาย 17,545 ราย ยังรักษาอยู่ 3,392 ราย เสียชีวิต 5 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 71 ปี ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง ประวัติสัมผัสผู้ป่วย มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตและผู้ป่วยชายอายุ 43 ปี ต.ประทาย อ.ประทาย ประวัติสัมผัสผู้ป่วย มีโรคประจำตัวเบาหวาน รวมเสียชีวิตสะสม 150 ราย

ขณะนี้จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถควบคุมได้ทำให้ตัวเลขเริ่มลดลงแต่มีการติดเชื้อในชุมชนและครอบครัวมากขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ความคืบหน้าคลัสเตอร์ครอบครัว ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง ไทม์ไลน์ วันที่ 20 สิงหาคม ผู้ป่วยรายแรกและภรรยาเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานคร แวะรับหลานสาวที่ อ.ขามทะเลสอ เพื่อพากลับไปบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 ต.หลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง มีการนั่งรับประทานอาหารร่วมกับญาติ วันที่ 22 สค. สามีและภรรยาได้เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ วันที่ 23 สค. สามีภรรยา ตรวจ ATK ผลติดเชื้อทั้ง 2 คน จึงโทรศัพท์แจ้งญาติ วันที่ 24 สค. สามีภรรยาได้เดินทางกลับมาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา พร้อมเข้าสู่การกักตัว CI ต.หลุ่งตะเคียน เพื่อรอผล RT-PCR วันที่ 25 สค. ผลยืนยันติดเชื้อ ส่วนน้องสาวและหลานตรวจที่ รพ.ขามทะเลสอ พบเชื้อทั้ง 2 ราย จากนั้นได้นำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาตรวจคัดกรอง พบเชื้อลุกลามวงแรก 5 ราย เป็นครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) วงที่ 2 เป็นญาติจำนวน 4 ราย วงที่ 3 แพร่ระบาดไปสู่เพื่อนบ้านและหลานของเพื่อนบ้านรวม 3 ราย รวมสะสม 13 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวน 102 คน โดย ศปก.อ.ห้วยแถลง มีมติให้ปิดบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 และบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 ต.หลุ่งตะเคียน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดมิให้ขยายวงกว้าง

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐