ยอดตาย!241ผู้สูงอายุและโรคเรื้อรังเกินครึ่งพบหญิงตั้งครรภ์อีก2

ภาพรวมทั้งประเทศพบอัตราหายป่วยมากกว่าติดเชื้อใหม่ แต่ยอดเสียชีวิตยังคงดีดตัวสูงขึ้นอีก และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 169 ราย และมีโรคเรื้อรัง 39 ราย คิดเป็น 86% ของยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด  ทั้งนี้การติดเชื้อใหม่ใน 71 จังหวัด พบป่วย 6,909 ราย ส่วนในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล พบป่วยอีก 6,388 ราย โดยกทม.ยังพบติดเชื้อรายวันสูงสุด 3,997 ราย ตายสูงสุด 85 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,821 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในปท. 13,815 ราย มาจากต่างประเทศ 6 ราย วันนี้มีรายงานลอบเข้าประเทศตามช่องทางธรรมชาติ 5 ราย จากเมียนมา 3 ราย และมาเลเซีย 2 ราย ส่วนยอดติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขังขยับสูงขึ้นต่อเนื่อง 518 ราย รักษาหาย 16,737 ราย ยังรักษาอยู่ 145,465 ราย มีผู้ป่วยอาการหนัก 4,487 ราย และมีอาการโคม่าต้องใส่เครื่องช่วยหายใจจำนวน 985 ราย เสียชีวิต 241 ราย

วันที่ 7 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า โดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 13,821 ราย โดยเป็นการติดเชื้อในประเทศ 13,815 ราย (แยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและบริการสุขภาพ 11,994 ราย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน 1,303 ราย จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 518 ราย) และเดินทางมาจากต่างประเทศอีก 6 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63  รวม 1,308,343 ราย วันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก 241 ราย ทำให้ยอดเสียชีวิตขยับไปที่ 13,283 ราย หายป่วยอีก 16,737 ราย รวมยอดรักษาหาย 1,149,814 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 145,465 ราย เป็นการรักษาอยู่ในรพ.42,371 ราย ในรพ.สนาม/HI-CI 103,094 ราย ทั้งนี้มีผู้ป่วยอาการหนัก 4,487 ราย มีผู้ป่วยหนักนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจถึง 983 ราย

ผู้เสียชีวิต จำนวน 241 ราย เป็นเพศชาย 135 ราย เพศหญิง 122 ราย อายุ 22-100 ปี อยู่ในพื้นที่ กทม.มากที่สุด 85 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคและเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น  โดยในจำนวนนี้ เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ 232 ราย อาศัยในพื้นที่เสี่ยง 103 ราย และเป็นการติดจากคนในครอบครัว 49 ราย และคนอื่นๆ เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนรู้จัก 176 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐