โควิดตายยังสูง! 271ติดเชื้อใหม่ 14,653หาย18,262

วันที่ 3 ก.ย.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงาน ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 14,653 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 14,397 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 256 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน มีจำนวน 1,220,277 ราย  หายป่วยกลับบ้าน 18,262 ราย เสียชีวิต 271 ราย รวมเสียชีวิตสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน-ปัจจุบัน จำนวน 12,280 ราย

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow