คกก.โรคติดต่อกทม.ไฟเขียวรร.นานาชาติจัดสอบSAT

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงกรณีโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ กรุงเทพมหานคร ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่เป็นศูนย์สอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ (Scholastic Aptitude Test : SAT) เพื่อให้นักเรียนหลักสูตรนานาชาตินำผลสอบ SAT ไปเป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยว่า ล่าสุดได้รับรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ว่า ในการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบในหลักการให้โรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ ใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนจัดสอบ SAT ตามความประสงค์ของโรงเรียน ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด“เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีกลุ่มผู้ปกครองมาเข้าพบ เพื่อติดตามและหารือถึงแนวทางการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนกลุ่มนี้กว่า 1,000 คน ได้รับโอกาสในการเข้าสอบ SAT เพื่อให้ทันสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของไทย หลักสูตรนานาชาติ รอบ Portfolio ช่วงเดือนธันวาคม 2564 และระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ จึงได้เน้นย้ำให้ สช.เร่งรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่จะเป็นศูนย์สอบ SAT เพื่อขออนุมัติการใช้สถานที่จาก คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร และให้โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสอบด้วยการที่ คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้อนุญาตให้โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นศูนย์สอบ SAT เพื่อจัดสอบในวันที่ 25 กันยายน 2564 ของโรงเรียน 11 แห่ง และวันที่ 2 ตุลาคม 2564 ของโรงเรียน 15 แห่ง จึงถือเป็นข่าวที่ดี เพราะการสอบ SAT ถือว่ามีความสำคัญกับนักเรียนหลักสูตรนานาชาติ และทุกประเทศทั่วโลกก็มีการจัดสอบกัน จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องทำงานร่วมกับโรงเรียนเอกชนอย่างหนัก เพื่อหามาตรการในระยะยาว ในการสร้างโอกาสแก่ลูกหลานของเรา ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐